nagłówek strony Oddziału Wielkopolskiego TChP
Stypendium TChP w postępowaniu letnim 2017
Szanowni Państwo,

chirurdzy w trakcie specjalizacji (po skończonym II roku specjalizacji), członkowie TChP mogą ubiegać się o stypendium TChP w postępowaniu letnim 2017. Na mocy decyzji Zarządu Głównego z I posiedzenia ZG TChP kadencji 2015/2017, TChP w ciągu roku może przyznać 5 stypendiów krajowych i 5 stypendiów zagranicznych.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest członkostwo w TChP z regularnie opłacanymi składkami.
W postępowaniu letnim będą rozpatrywane wnioski tylko tych chirurgów, którzy do tej pory nie korzystali ze stypendiów naukowych TChP.

Termin składania wniosków w postępowaniu letnim mija 30 maja 2017.

Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres email Biura Zarządu TChP: biuro@tchp.pl.
Wyniki zostaną ogłoszone do końca czerwca 2017 roku.

Zapraszamy do składania wniosków

Mirka Misiewicz
Biuro Towarzystwa Chirurgów Polskich
ul. Nowiniarska 1 lok 28
00-235 Warszawa
biuro@tchp.pl
aktualizacja: 2023-03-12