nagłówek strony Oddziału Wielkopolskiego TChP
Pismo Redaktora Naczelnego
Polskiego Przeglądu Chirurgicznego

Szanowni Czytelnicy,
Jest mi niezmiernie miło oficjalnie poinformować Państwa, że nasze pismo Polski Przegląd Chirurgiczny zostało przyjęte do bazy Medline. Jestem bardzo szczęśliwy, że oficjalny organ Towarzystwa Chirurgów Polskich znalazł się po latach przerwy w tej największej bazie danych.
Wszystkie artykuły, które zostały opublikowane od 1 stycznia 2011 roku są już dostępne na stronie www.pubmed.gov. Chciałbym podziękować Państwu za pracę, jaką włożyliście w ciągu ostatnich dwóch lat w rozwój naszego pisma, jak widać z uzyskanych efektów, opłaciło się. Kolejnym celem jest wprowadzenie pisma na Listę Filadelfijską. Proszę Państwa o zgłaszanie prac do oceny i publikacji w Polskim Przeglądzie Chirurgicznym.

Z wyrazami szacunku,
Prof. dr hab. n. med. Adam Dziki
Redaktor Naczelny Polskiego Przeglądu Chirurgicznego
www.ppch.pl
aktualizacja: 2023-03-12