nagłówek strony Oddziału Wielkopolskiego TChP
Przypomnienie dwóch punktów paragrafu 17 Statutu

Dla osób specjalizujących się w chirurgii przypominamy dwa punkty paragrafu 17 Statutu
§ 17
  1. Członkiem-kandydatem może zostać osoba specjalizująca się w chirurgii po upływie 2 lat od rozpoczęcia specjalizacji i uzyskaniu rekomendacji od kierownika specjalizacji. Członek-kandydat opłaca składkę członkowską w wysokości połowy składki członka zwyczajnego.
  2. Członek kandydat ma czynne prawo wyborcze i ograniczone bierne prawo wyborcze, co oznacza, że może być wybierany do komisji lub zespołów związanych z procesem szkolenia do specjalizacji.
aktualizacja: 2023-03-12