nagłówek strony Oddziału Wielkopolskiego TChP
Wybrano Zarząd Oddziału Wielkopolskiego TChP

W dniu 21 marca 2013 odbyło się zebranie Walne członków Oddziału Wielkopolskiego TChP. Po uzyskaniu absolutorium przez ustępujący Zarząd przystąpiono do wyborów na kadencję 2013-2015. Wybrano:

Zarząd Oddziału Wielkopolskiego TChP
 • Prof. dr hab. med. Ryszard Marciniak - przewodniczący
 • Dr hab. med. Tomasz Banasiewicz - sekretarz
 • Dr med. Andrzej Ratajczak - skarbnik
 • Prof. dr hab. med. Michał Drews - zastępca przewodniczącego
 • Dr hab. med. Jacek Karoń
 • Prof. dr hab. med. Piotr Krokowicz
 • Prof. dr hab. med. Wacław Majewski
 • Dr hab. med. Dawid Murawa
 • Prof. dr hab. med. Krzysztof Słowiński
 • Prof. dr hab. med. Jacek Szmeja
 • Dr med. Wojciech Waliszewski
Komisja Rewizyjna Oddziału Wielkopolskiego TChP
 • Dr med. Jerzy Gizło
 • Prof. dr hab. Zbigniew Krasiński
 • Dr med. Andrzej Milewski
Kandydat Oddziału do ZG - prof. dr hab. med. Michał Drews
Kandydat Oddziału do Sądu Koleżeńskiego - prof. dr hab. med. Jacek Szmeja

Gratulujemy wszystkim wybranym!


aktualizacja: 2023-03-12