nagłówek strony Oddziału Wielkopolskiego TChP
Archiwum programów
[.. powrót do archiwum ..]


Zaproszenie - 10.10.2013

Zarząd Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich uprzejmie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w czwartek 10 października 2013 r. w sali wykładowej B Centrum Kongresowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ul. Przybyszewskiego 37a o godzinie 16:00

Przewodniczący
Ryszard Marciniak
Sekretarz
Tomasz Banasiewicz
Skarbnik
Andrzej Ratajczak


Program SPOTKANIA
 • Sprawy organizacyjne
 • Wybrane prezentacje Sesji „Oddział Chirurgiczny – Casus 2013”– organizacja i prowadzenie dr med. Andrzej Milewski
  1. Tomasz Kościński, Wiktor Meissner, Jacek Szmeja: „Ciężkie powikłania po operacji całkowitej rekonstrukcji dna miednicy przy użyciu siatki polipropylenowej – opis przypadku”, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologii Gastroenterologicznej i Chirurgii Plastycznej, Poznań
  2. Łukasz Nawacki, Stanisław Głuszek: „Leczenie nieszczelności zespolenia przełykowo- żołądkowego z zastosowaniem protezy samorozprężalnej”, Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej Kielce
  3. Ewelina Frejlich, Julia Rudno-Rudzińska, Agnieszka Hałoń, Zygmunt Grzebieniak: „Trudny i niecodzienny przypadek diagnostyczno-leczniczy – schwannoma żołądka”, II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej, Wrocław
  4. Jarosław Kasperczak: „Oderwanie tętnicy podobojczykowej od pnia ramienno-głowowego i żyły podobojczykowej od prawej żyły ramienno-głowowej z uszkodzeniem splotu ramiennego”, Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyń, Kalisz
  5. Artur Szczepanek, Damian Błaszczyk, Andrzej Milewski: „Choroba Leśniowskiego-Crohna u 20-letniego mężczyzny powikłana ropniem zaotrzewnowym i zapaleniem stawu biodrowego”, Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Urazów Narządu Ruchu i Ortopedii, Krotoszyn
  6. Błażej Ciesielczyk, Marta Łuczak: „Oskalpowanie łokcia z uszkodzeniem naczyń i nerwów”, Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Angiologii, Puszczykowo
  7. Szymon Markiewicz, Jerzy Skrobisz: „Leczenie zespołu Fournier’a”, Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazów Wielonarządowych z Poddziałem Chirurgii Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej, Poznań
ikona PDF Program spotkania w formacie PDF

aktualizacja: 2023-03-12