nagłówek strony Oddziału Wielkopolskiego TChP
Archiwum programów
[.. powrót do archiwum ..]


Zaproszenie - 16.10.2014

Zarząd Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich uprzejmie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w czwartek 16 października 2014 r. w sali wykładowej 1.12 Centrum Kongresowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ul. Przybyszewskiego 37a o godzinie 16:00
Uwaga: Zebranie członków Zarządu Oddziału – godz. 15.30.

Przewodniczący
Ryszard Marciniak
Sekretarz
Tomasz Banasiewicz
Skarbnik
Andrzej Ratajczak


Program SPOTKANIA
 • Sprawy bieżące
 • Rekomendacja Kandydata Oddziału Wielkopolskiego na członka honorowego TChP
PROGRAM NAUKOWY
(zespół Kliniki Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej
Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
 • Wartość kliniczna wybranych hipotez badawczych w zakażeniach w mnogich obrażeniach ciała
  Krzysztof Słowiński, Piotr Bera
 • Chirurgiczne metody wspomagania leczenia zakażeń po urazach
  Bartosz Mańkowski
 • Krytyczne obrażenia kończyn dolnych. Ratować kończynę czy chorego?
  Paweł Grala
ikona PDF Program spotkania w formacie PDF

aktualizacja: 2023-03-12