nagłówek strony Oddziału Wielkopolskiego TChP
Archiwum programów
[.. powrót do archiwum ..]


Zaproszenie - 19.03.2015

Zarząd Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich uprzejmie zaprasza na WALNE ZEBRANIE, które odbędzie się w czwartek 19 marca 2015 r. w sali wykładowej 1.12 Centrum Kongresowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37a
o godzinie: 16:00 (I termin)
16:15 (II termin)
Uwaga: O godzinie 15:15 odbędzie się Zebranie członków Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący
Ryszard Marciniak
Sekretarz
Tomasz Banasiewicz
Skarbnik
Andrzej Ratajczak


Program WALNEGO ZEBRANIA Członków Oddziału Wielkopolskiego TChP
 1. Otwarcie Walnego Zebrania i przedstawienie programu
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania (głosowanie jawne)
 3. Powołanie Komisji Mandatowej (głosowanie jawne)
 4. Stwierdzenie ważności Walnego Zebrania w pierwszym terminie, a w razie braku kworum ogłoszenie rozpoczęcia obrad w drugim terminie
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej (głosowanie jawne)
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków (głosowanie jawne)
 7. Sprawozdanie Zarządu Oddziału z działalności w kadencji 2013-2015
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami
 10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi (głosowanie jawne)
 11. Wybory: Przewodniczącego Oddziału, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej kadencji 2015-2017 (głosowania tajne)
 12. Wybory: Kandydatów do Zarządu Głównego oraz Sądu Koleżeńskiego kadencji 2015-2017 (głosowania tajne)
 13. Zatwierdzenie ważności przeprowadzonych wyborów przez Komisję Mandatową
 14. Przedstawienie propozycji przez Komisję uchwał i wniosków
 15. Wolne głosy
 16. Zakończenie Walnego Zebrania

Program NAUKOWY
 • Sprawy bieżące
 • Co nowego w chirurgii - przegląd literatury 2014
  Dr hab. med. Tomasz Banasiewicz
ikona PDF Program spotkania w formacie PDF

aktualizacja: 2023-03-12