nagłówek strony Oddziału Wielkopolskiego TChP
Archiwum programów
[.. powrót do archiwum ..]


Zaproszenie - 26.10.2017

Zarząd Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich uprzejmie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w czwartek 26 października 2017 r. w sali wykładowej B Centrum Kongresowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ul. Przybyszewskiego 37a o godzinie 17:00

Program SPOTKANIA
  • Zabiegi chirurgiczne u chorych leczonych przeciwzakrzepowo
    Prof. UM dr hab. med. Łukasz Dzieciuchowicz
  • Appendektomia otwarta czy laparoskopowa - porównanie wyników i kosztów leczenia ostrego zapalenie wyrostka robaczkowego appendektomią otwartą i zmodyfikowaną metodą laparoskopową
    Lek. Paweł Baranowski
  • Zasady przyjmowania nowych członków TChP i aktualizacja członkostwa
    Lek. Paweł Zawadzki

Przed rozpoczęciem zebrania zapraszamy na poczęstunek.

Przewodniczący Oddziału Wielkopolskiego TChP
prof. UM dr hab. n. med. Łukasz Dzieciuchowicz
Sekretarz Oddziału Wielkopolskiego TChP
lek. Paweł Zawadzki

ikona PDF Program spotkania w formacie PDF

aktualizacja: 2023-03-12