nagłówek strony Oddziału Wielkopolskiego TChP
Składka członkowska na rok 2014

Składki członkowskie TChP na rok 2014 pozostają bez zmian:
kwadrat 180 zł - dla Członków Zwyczajnych
kwadrat 90 zł - dla Członków Kandydatów (chirurgów w trakcie specjalizacji)

Składkę członkowską za rok 2014 można wpłacać na konto Towarzystwa Chirurgów Polskich:
BANK MILLENIUM
69 1160 2202 0000 0001 7352 6548
Towarzystwo Chirurgów Polskich
Zarząd Główny
ul. Nowiniarska 1 / 28
00-235 Warszawa
w tytule przelewu wpisując: Oddział TChP, do którego Państwo należycie, imię i nazwisko Członka TChP (nie osoby wpłacającej) i pełny adres.

Opłatę za składkę należy uiścić do 15 stycznia.

W ramach opłaconej składki otrzymają Państwo prenumeratę Polskiego Przeglądu prenumeratę Polskiego Przeglądu Chirurgicznego (PPCH).

Polski Przegląd Chirurgiczny, oficjalny organ naszego Towarzystwa, wydawany jest jest nieustannie od blisko stu lat, co sprawia, że jest jednym z najstarszych europejskich czasopism medycznych i jedynym polskim czasopismem, na łamach którego publikowane są artykuły ze wszystkich zabiegowych dziedzin medycyny.

Czytając PPCh macie Państwo możliwość zapoznania się z wynikami prac prowadzonych w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych.

Nasze pismo wciąż się dynamicznie rozwija. Umieszczenie go w bazie danych Medline, sprawiło, że artykuły są coraz częściej cytowane przez innych naukowców w czasopismach.

Kolejnym celem jest umieszczenie PPCH na liście Web of Science i przyznanie punktacji Impact Factor. Liczymy na pozytywne rozpatrzenie przez komisję złożonej przez nas w Impact Factor. Liczymy na pozytywne rozpatrzenie przez komisję złożonej nas bieżącym roku aplikacji.


W celu uzyskania pełnej prenumeraty PPCH (12 numerów) składkę członkowską należy opłacić najpóźniej do 15 stycznia.

Uregulowanie składki w późniejszym terminie spowoduje, że prenumerata rozpocznie się od kolejnego miesiąca po wpłacie i potrwa do końca roku 2014.

Proszę także pamiętać, że tylko Członkowie z opłaconymi składkami mogą brać udział zwyczajnym i nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy opłacili składki za 2013 i tym samym prosimy o terminowe uregulowanie składki za rok 2014.

aktualizacja: 2023-03-12