nagłówek strony Oddziału Wielkopolskiego TChP
Odeszli od nas na Wieczny Dyżur...

Zapraszamy do przesyłania pożegnań i wspomnień o Koleżankach i Kolegach Chirurgach, którzy odeszli na Wieczny Dyżur.Z najgłębszym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi,
nauczyciela wielu pokoleń chirurgów
dr. n. med. Adama Wasilkowskiego, który zmarł 30 kwietnia 2013 roku.
Rodzinie Zmarłego
wyrazy współczucia
składają
Zarząd i Członkowie Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich(zdjęcia ze zbiorów Pracowni Dokumentacji Fotograficznej Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu)aktualizacja: 2023-03-12