nagłówek strony Oddziału Wielkopolskiego TChP
Aktualizacja bazy adresowej członków Oddziału


kwadrat   Szanowni Państwo,
w związku z aktualizacją bazy adresowej członków Oddziału zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie za pomocą poniższego formularza aktualnych danych adresowych (niezbędny adres e-mail).

Imię:
Nazwisko:
Tytuł naukowy:
Prof.    Dr hab.    Dr    Lek.
Miejsce pracy:

Członkostwo:
członek zwyczajny    członek kandydat
Specjalizacja:
chirurg    w trakcie


Adres do korespondencji:
Ulica i nr domu:
Kod pocztowy:
Miasto:
Telefon:
E-mail:
Przekazując/aktualizując dane wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U nr 133 poz.833 przez biuro obsługujące pracę Oddziału - Biuro Organizacji Konferencji i Zjazdów Fundacji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.


aktualizacja: 2023-03-12