nagłówek strony Oddziału Wielkopolskiego TChP
Składka członkowska na rok 2015

Składki członkowskie TChP na rok 2015 pozostają bez zmian:
kwadrat 180 zł - dla Członków Zwyczajnych
kwadrat 90 zł - dla Członków Kandydatów (chirurgów w trakcie specjalizacji)

Składkę członkowską za rok 2015 można wpłacać na konto Towarzystwa Chirurgów Polskich:
BANK MILLENIUM
69 1160 2202 0000 0001 7352 6548

Towarzystwo Chirurgów Polskich
Zarząd Główny
ul. Nowiniarska 1 / 28
00-235 Warszawa
w tytule przelewu wpisując: Oddział TChP, do którego Państwo należycie, imię i nazwisko Członka TChP (nie osoby wpłacającej) i pełny adres, rok za który wpłacana jest składka.

Uwaga: w tytule przelewu należy podać adres korespondencyjny, na który będzie wysyłana prenumerata Polskiego Przeglądu Chirurgicznego.

W ramach opłaconej składki otrzymają Państwo prenumeratę Polskiego Przeglądu prenumeratę Polskiego Przeglądu Chirurgicznego (PPCH).

W celu uzyskania pełnej prenumeraty PPCH (12 numerów) składkę członkowską należy opłacić najpóźniej do 15 stycznia.

Uregulowanie składki w późniejszym terminie spowoduje, że prenumerata rozpocznie się od kolejnego miesiąca po wpłacie i potrwa do końca roku 2015.

Proszę także pamiętać, że tylko Członkowie z opłaconymi składkami mogą brać udział zwyczajnym i nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy opłacili składki za 2014 i tym samym prosimy o terminowe uregulowanie składki za rok 2015.

aktualizacja: 2023-03-12