nagłówek strony Oddziału Wielkopolskiego TChP
Zarząd Oddziału Wielkopolskiego TChP (kadencja 2017-2019)

 • dr hab. n. med. Łukasz Dzieciuchowicz prof. UM - Przewodniczący
 • dr Paweł Zawadzki - sekretarz
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz
 • dr hab. n. med. Jacek Karoń
 • prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński
 • prof. dr hab. n. med. Ryszard Marciniak
 • dr n. med. Konrad Matysiak
 • dr n. med. A. Milewski
 • dr hab. n. med. Dawid Murawa
 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Słowiński
 • prof. dr hab. n. med. Ryszard Staniszewski
Komisja Rewizyjna Oddziału Wielkopolskiego TChP
 • Prof. dr hab. n. med. Jacek Szmeja
 • Dr hab. n. med. Paweł Grala
 • Dr hab. n. med. Stanisław Malinger
kadencja 2015-2017
 • prof. dr hab. med. R. Staniszewski - Przewodniczący
 • prof. dr hab. med. T. Banasiewicz
 • prof. dr hab. med. M. Drews
 • dr hab. med. Ł. Dzieciuchowicz
 • dr hab. med. J. Karoń
 • prof. dr hab. med. Z. Krasiński
 • dr hab. med. D. Murawa
 • dr med. A. Milewski
 • prof. dr hab. med. R. Marciniak
 • prof. dr hab. med. K. Słowiński
 • dr med. M. Winckiewicz
Komisja Rewizyjna Oddziału Wielkopolskiego TChP
 • Dr hab. med. S. Malinger
 • Dr med. J. Skrobisz
 • Prof. dr hab. med. J. Szmeja

kadencja 2013-2015
 • Prof. dr hab. med. Ryszard Marciniak - przewodniczący
 • Dr hab. med. Tomasz Banasiewicz - sekretarz
 • Dr med. Andrzej Ratajczak - skarbnik
 • Prof. dr hab. med. Michał Drews - zastępca przewodniczącego
 • Dr hab. med. Jacek Karoń
 • Prof. dr hab. med. Piotr Krokowicz
 • Prof. dr hab. med. Wacław Majewski
 • Dr hab. med. Dawid Murawa
 • Prof. dr hab. med. Krzysztof Słowiński
 • Prof. dr hab. med. Jacek Szmeja
 • Dr med. Wojciech Waliszewski
 • Lek. Piotr Nowaczyk - przedstawiciel członków-kandydatów
Komisja Rewizyjna Oddziału Wielkopolskiego TChP
 • Dr med. Jerzy Gizło
 • Prof. dr hab. Zbigniew Krasiński
 • Dr med. Andrzej Milewski
aktualizacja: 2023-03-12