nagłówek strony Oddziału Wielkopolskiego TChP
Kontakt


Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
60-355 Poznań ul. Przybyszewskiego 49
tel. 61-869-1275aktualizacja: 2023-03-12