nagłówek strony Oddziału Wielkopolskiego TChP
Informacje dla młodych chirurgów

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

W oparciu o informacje Konsultanta Krajowego w dziedzinie Chirurgii Ogólnej prof. dr hab. n. med. Grzegorza Wallnera przypominam, że zakres materiału obowiązkowego do egzaminu w ramach specjalizacji w chirurgii ogólnej obejmują wykłady przedstawione podczas Sympozjum Naukowego „Chirurgia 2015 – co nowego?” oraz artykuły publikowane w „Polskim Przeglądzie Chirurgicznym”.

Serdecznie zapraszam młodych adeptów do udziału w VI Konferencji „Chirurgia 2015 – co nowego?”, która odbędzie się w Łodzi w dniach 28.02-01.03.2015 r.

Konferencje z cyklu „Chirurgia – co nowego?” pozwalają w ciągu niespełna dwóch dni zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami w najważniejszych dyscyplinach zabiegowych.

Do wygłoszenia wykładów zapraszam zawsze najwybitniejszych polskich specjalistów, autorytety w poszczególnych dziedzinach zabiegowych.

Każdy uczestnik otrzyma „Przegląd Piśmiennictwa” – coroczny suplement „Polskiego Przeglądu Chirurgicznego”, w którym wykładowcy konferencji dodatkowo omawiają, w bardziej obszerny sposób, osiągnięcia minionego roku w swoich dziedzinach chirurgicznych.

Jestem przekonany, że udział w Konferencji podniesie wiedzę kandydatów do tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz pomoże w zdaniu egzaminu.

Towarzystwo Chirurgów Polskich pokrywa koszty udziału w Konferencji młodym członkom. W celu zwolnienia z opłat należy po zarejestrowaniu udziału na stronie www.conowego.net, napisać maila na adres: biuro@conowego.net

Jeszcze raz serdecznie zapraszam Państwa do udziału w VI Konferencji Naukowej „Chirurgia 2015 – co nowego?”.

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. n med. Adam Dziki
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego


Więcej informacji na stronie: www.conowego.net


ikona PDF zaproszenie
ikona PDF program

aktualizacja: 2023-03-12