nagłówek strony Oddziału Wielkopolskiego TChP
Współpraca z Akademią Aesculap w 2015 r.

Rok 2015 to kolejny rok współpracy z Akademią Aesculap, w którym planowane są 4 kursy dla członków TChP, dwa z podstaw szycia i dwa z technik laparoskopowych.
Pierwszy kurs z technik laparoskopowych odbędzie się w dniach 10-11 kwietnia 2015 roku.
Podobnie jak w poprzednich edycjach, koszt kursu jest pokrywany przez TChP, a koszt dojazdu i zakwaterowania pokrywają uczestnicy.

Kandydat musi spełnić dwa podstawowe warunki:
  • Chirurg w trakcie specjalizacji
  • Członek TChP z opłaconymi składkami za rok 2014 i 2015. Jeżeli przystąpi do TChP w 2015 roku to tylko za bieżący rok.
Wnioski należy przesyłać do biura Zarządu TChP w wersji elektronicznej (biuro@tchp.pl) wraz z CV kandydata.

Termin składania wniosków na I edycję technik laparoskopowych mija 28 lutego. Decyduje kolejność zgłoszeń, w przypadku zebrania wymaganej liczby uczestni-ków rekrutacja zakończy się wcześniej.
W załączeniu zaproszenie oraz regulamin wraz z wnioskiem.

ikona pdfRegulamin kursu Towarzystwa Chirurgów Polskich i Akademii Aesculap
ikona pdfSzkolenie dla chirurgów rezydentów - część laparoskopowa I edycja
aktualizacja: 2023-03-12